Podrška: support@jako.rs   tel: +381 61 214 9 414 pon-pet (10h-17h)

USLOVI KORIŠĆENJA I PRODAJE

Na osnovu odredbe čl.12. i čl.26. Zakona o zaštiti potrošača privredno društvo Urban Teampsort Webshop doo Beograd. Beograd, svoje cenjene potrošače koji robu kupuju putem internet sajta www.jako.rs

OBAVEŠTAVA

- da se prodaja robe putem internet sajta www.jako.rs obavlja u okviru registrovane delatnosti privrednog društva Urban Teampsort Webshop doo Beograd. Dvadesetsedmog marta 20, stan 28, Beograd-Palilula, mat.br. 21770574, PIB: 112929666, Tel.: +381 61 214 9 414, adresa za izjavljivanje reklamacije je: support@jako.rs .

- da se osnovna obeležja robe mogu naći na sajtu www.jako.rs

- da se prema važećim propisima kupovina preko naše internet stranice www.jako.rs smatra prodajom na daljinu.

- da roba koja se prodaje putem internet sajta www.jako.rs poseduje svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste robe, a u skladu sa njenom namenom koja je definisana u Deklaraciji.

- da se saobraznost robe ugovoru isključivo utvrđuje prema svojstvima i nameni robe kako je to definisano pripadajućom Deklaracijom.

- da Urban Teampsort Webshop doo Beograd, kao prodavac, odgovora za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na potrošača, u kom vremenskom periodu potrošač može izjaviti reklamaciju na kupljenu robu.

- da je prodajna cena robe izražena u dinarima i naznačena uz svaki artikal iz ponude sa internet sajta www.jako.rs i da se ista odnosi na online kupovinu.

- da usluga isporuke robe nije besplatna, da zavisi od veličine i količine paketa, na način kako je to definisano ovde

- da se mogućnost kupovine robe uz posebne cenovne pogodnosti i∕ili uz posebne prodajne podsticaje (akcijska prodaja i sl.), obavlja u skladu sa uslovima koji su objavljeni na internet sajtu www.jako.rs u kojima su definisani vrsta prodajnog podsticaja, vrsta robe na koje se prodajni podsticaj odnosi, period važenja podsticaja, kao i svi drugi uslovi vezani za ostvarivanje prava na prodajni podsticaj.

- da potrošač robu koju kupuje putem internet sajta www.jako.rs može platiti istaknutim platnim karticama koje su u trenutku kupovine na sajtu naznačene kao sredstvo plaćanja ili uplatnicom koju dobije kada odabere takav nacin plaćanja, koji je definisan ovde

- da potrošač prilikom kreiranja porudžbenice pritiskom na taster POTVRDI preuzima obavezu plaćanja naručene robe.

- da je rok isporuke za robu kupljenu putem internet sajta www.jako.rs najviše 30 dana od datuma Potvrde porudžbine, osim u izuzetnim slučajevima o čemu Jako.rs posebno obaveštava potrošača putem imejl adrese, uključujući i predviđeni rok dostave.

- da u slučaju prijema robe potrošač ustanovi da veličina nije odgovarajuća, potrošač ima pravo da artikal zameni u roku od 14 dana za drugu veličinu, na način kako je to definisano ovde

- da u slučaju prijema robe potrošač ustanovi da artikal želi da zameni za drugi artikal, koji može biti veće, manje ili iste cenovne kategorije od prethodno poručenog, potrošač može zameniti artikal u roku od 14 dana na način kako je to definisano ovde

- da potrošač ima pravo da odustane od ugovora (odustane od kupovine) u roku od 14 dana od dana isporuke, a bez navođenja razloga za odustanak. U slučaju odustanka, potrošač snosi troškove vraćanja robe. Bliža uputstva za odustanak od ugovora potrošač može pronaći ovde

- da u slučaju nesaobraznosti robe koja je poručena putem internet stranice www.jako.rs potrošač ima pravo da izjavi reklamaciju i to na način i pod uslovima kako je bliže definisano u odeljku "Reklamacije" koji možete pronaći ovde

- da u slučaju potrošačkog spora, postoji mogućnost njegovog vansudskog rešavanja pred telima za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova koja se nalaze na listi koju sačinjava i javno objavljuje Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije. Listu tela nadležnih za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova možete pronaći na sledećem linku . Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija RS može povremeno da ažurira listu, te shodno tome upućujemo potrošače i na odgovarajuću internet stranicu pomenutog ministarstva, a kako bi isti imali dodatnu mogućnost provere ovde.

- reklamacioni list možete preuzeti ovde.


Osnovni podaci o kompaniji:

Puno poslovno ime privrednog društva: Urban Teamsport Webshop doo Beograd

Sedište: Beograd, ulica: Dvadesetsedmog marta br. 20, stan 28

Odgovorno lice: Mirko Srećković

PIB: 112929666

Matični Br: 21770574

Šifra delatnosti: 4642- Trgovina na veliko odećom i obućom

Tekući račun: 160600000141851879

Kontakt telefon: +381 61 214 9 414

Kontakt email adresa: support@jako.rs

Web Adresa: https://jako.rs


Izjava o konverziji:

„Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD).Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu."

"All payments will be effected in Serbian currency – dinar (RSD). The amount your credit card account will be charged for is obtained through the conversion of the price in Euro into Serbian dinar according to the current exchange rate of the Serbian National Bank. When charging your credit card, the same amount is converted into your local currency according to the exchange rate of credit card associations. As a result of this conversion there is a possibility of a slight difference from the original price stated in our web site"


Kontakt podaci

Br. telefona: +381 61 214 9 414

Email: info@jako.rs

Radno vreme: 10h - 17h (Pon-Pet)


Trenutak prihvatanja porudžbine:

Nakon poručivanja, bićete obavešteni o statusu Vaše porudžbine putem email-a koji ste naveli tokom procesa poručivanja. Porudžbina je prihvaćena od strane preduzeća Urban Teamsport Webshop tek nakon što Vam emailom pošaljemo potvrdu o prihvatanju iste.

Rok isporuke:

Period isporuke porudžbine je do 30 dana od potrvđivanja porudžbine putem maila. Porudžbine poslate petkom i vikendom biće dostavljene prvog sledecećeg radnog dana.

Kašnjenje isporuke:

U slučaju kašnjenja isporuke, kupac ima pravo da odustane od kupovine, i u tom slučaju će sav novac biti vraćen.

Cena isporuke:

Naručenu robu Vam šaljemo kurirskom službom Post Expressom, cena isporuke zavisi od veličine i količine porudžbine za sve kupce u Srbiji. Troškovi isporuke se dodaju na cenu proizvoda i kupac ih plaća nezavisno od naručene robe, direktno kurirskoj službi, prilikom preuzimanja pošiljke.

U slučaju zamene robe, sve troškove vraćanja robe snosi kupac.

Možemo podeliti Vašu porudžbinu prilikom isporuke na nekoliko delova u zavisnosti od raspoloživosti i dostupnosti robe. To kupcu nece prouzrokovati nikakve dodatne troškove.

Procedura isporuke:

Pošiljka stiže na adresu u periodu od 8h-18h sati. Potrebno je da u tom periodu na adresi bude osoba koja može preuzeti pošiljku. Kurir svaku pošiljku pokušava da uruči u dva navrata. Ukoliko Vas kurir ne pronađe na adresi, pozvaće vas na telefon koji ste ostavili prilikom kreiranja porudžbenice i dogovoriti novi termin isporuke. Ukoliko Vas ni drugi put ne pronađe na adresi, pošiljka se vraća u naše prostorije .

Prilikom preuzimanja pošiljke potrebno je vizuelno pregledati paket, da ne postoaje slučajno vidna oštećenja. Ukoliko primetite da je transpornta kutija značajno oštećena i posumnjate da je proizvod možda oštećen, imate prava da odbijete prijem pošiljke i odmah nas obavestite pozivom na telefon +381 61 214 9 414 ili putem emaila support@jako.rs Ukoliko je pošiljka na izgled bez oštećenja slobodno preuzmite pošiljku i potpišite kuriru adresnicu.


Troškovi vraćanja robe:

Troškove vraćanja robe u centralne magacine Jako Ag (Nemačka), kao i troškove vraćanja novca snosi kupac, sem u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan artikal.


Postupak reklamacije:

Proizvodi koji se prodaju putem naše internet prodavnice, su praćeni svom zakonski neophodnom dokumentacijom uključujući i garantne listove proizvođača. Ukoliko se pojavi potreba da reklamirate određeni artikal na kvalitet mi ćemo ispuniti sve zakonski definisane obaveze za prodavca, na isti način kao da ste robu kupili u klasičnoj prodavnici.

Roba pokrivena garancijom proizvođača se prodaje sa garancijom proizvođača proširena na Kupca. Reklamacioni postupak se pokreće na zahtev kupca, popunjavanjem Zahteva za reklamaciju na kvalitet proizvoda.

Ukoliko želite da započnete proces reklamacije, potrebno je da nam se obratite na email support@jako.rs ili telefon +381 61 214 9 414 kako bi Vam poslali ovaj Zahtev ili da isti skinete ovde i da nam ga pošaljete na email support@jako.rs

Preduzeće Urban Teamsport Webshop ne preuzima nikakvu odgovornost za greške kupaca, proizvode pogrešno kupljene ili bilo koje druge greške koje se odnose na Vaše postupke prilikom kupovine na Web sajtu. Ukoliko imate nepravilnosti u radu prilikom kupovine proizvoda na Web sajtu ili niste dobili kupljeni proizvod, molimo Vas da kontaktirate korisnički servis support@jako.rs i mi ćemo se potruditi da otklonimo nepravilnosti kako biste dobili kupljeni proizvod.

Ako je neki proizvod koji ste kupili defektan ili ne funkcioniše pravilno iz bilo kog razloga, molimo Vas da kontaktirate naš korisnički servis support@jako.rs i da pogledate garantni list kako biste se upoznali sa detaljima garancije i postupkom reklamacije.

U slučaju da se odradi personalizovani print na nekom od artikala, takvi artikli se ne mogu zameniti ili vratiti.

Odustajanje od ugovora, prava i obaveze kupca i prodavca:

Zakon za slučaj prodaje na daljinu ustanovljava pravo kupca, koji se smatra potrošačem (fizičko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne delatnosti), da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predat.

Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje.

Obrazac/Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu. U slučaju odustanka od ugovora, potrošač ima pravo na povraćaj novca ili na zamenu za drugi proizvod. Cena se kupcu vraća po prijemu proizvoda, i nakon što se utvrdi da je proizvod neoštećen i ispravan. Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao odustanak, proizvod se više ne moze vratiti.

Prilikom povraćaja robe obavezno je vratiti u ispravnom i nekorišćenom stanju i originalno neoštećenom pakavanju, pri čemu se mora priložiti i originalni fiskalni isečak. Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen.

Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost.

Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.

Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku, a nakon prijema proizvoda.


Zaštita privatnosti korisnika

U ime Urban Teamsport Webshop doo Beograd obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni Urban Teamsport Webshop doo Beograd (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.


Izjava o PDV-u

Urban Teamsport Webshop doo Beograd nije u sistemu PDV-a

Zaštita poverljivih podataka o transakciji

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Povraćaj sredstava

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Urban Teamsport Webshop doo Beograd je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC, Maestro, Amex i Dina metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice

Ukucajte ključnu reč za pretragu i stisnite enter